Om ossDe fleste av oss er opptatt av mange forskjellige saker i hverdagen. For oss på BilSenter AS er dette noen av de viktigste sakene:

BIL

Av naturlige årsaker så er de aller fleste av oss som jobber på BilSenter AS svært opptatt av bil. Bil er vår store lidenskap. Det er faktisk slik at «bil» er noe som engasjerer svært mange mennesker. De aller fleste mennesker har en mening om bil. Bil engasjerer oss på flere måter, og det er mange ord som kan beskrive hva bil handler om for oss, som f. eks.: Motor og motorsport, fagkunnskap & teknikk, design & utseende, lidenskap & kjærlighet, funksjon & utstyr, miljø & natur, effekt & hestekrefter, økonomi & penger, forbruk & drivstoff, mennesker & samfunn… Dette er kun et lite utvalg av ord som vi forbinder med «bil». Ord er ofte ikke nok for å uttrykke våre følelser for bil. Derfor: kom innom oss i Stabburveien for å oppleve vår lidenskap og kjærlighet for bil.


MENNESKER


Av naturlige årsaker så er også de fleste mennesker opptatt av mennesker. Slik er det også for oss på BilSenter AS. Vi er opptatt av våre kunder & samarbeidspartnere, vi er opptatt av våre ansatte & kollegaer, vi er opptatt av mennesker i vårt nærmiljø, vi er opptatt av mennesker i «det store og det hele». Fellesbenevnelsene er at vi på BilSenter AS er opptatt av det gode i menneskene og vi ønsker at alle mennesker skal ha det trygt. Vi er også opptatt av familie og venner, og vi mener at det er viktig å ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Det er ved samarbeid og fellesskap at de gode opplevelsene skapes… Vi vil være her i dag, og vi vil være her i morgen, for å skape gode opplevelser i sammen med deg!

Her er et lite utdrag fra vår «Personal- politikk- håndbok»:

Personalpolitikk for BilSenter AS
BilSenter AS skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd. BilSenter AS skal ivareta kundens behov og sørge for at kunden oppnår tillit til bedriftens evne til å levere som avtalt, både i tid og kvalitet, som sikrer gode opplevelser. Dette vil gi en langsiktig og lønnsom kunderelasjon, som alle ansatte vil nyte godt av ved stimulerende og trygge arbeidsplasser.
BilSenter AS forventer at medarbeidere skal inneha kompetanse og serviceinnstilling, faglig dyktighet og forståelse av kundens behov. Dette er viktig for: kundens tilfredshet og for medarbeidere, som skal ha en trivelig arbeidsdag, samt for å kunne nå bedriften og konsernets mål for lønnsomhet og god drift. Med positiv energi skal en strekke seg etter ambisiøse mål og ha en personlig faglig utvikling. Alle har et ansvar overfor kunder, leverandører, media, off. myndigheter, kollegaer, venner og andre.

BilSenter AS ønsker å skape trygghet for kunder og medarbeidere ved å være åpen, ærlig og tydelig.

MILJØ & SAMFUNN


Av naturlige årsaker så er de fleste av oss opptatt av «miljø & samfunn». Slik er det også for oss på BilSenter AS. BilSenter AS tenker på miljøet i det daglige arbeidet, noe som også gjenspeiles i vår nedskrevne «Miljøpolitikk» som du kan lese utdrag av lenger ned på siden. BilSenter AS ønsker å bidra til et bedre miljø.

BilSenter AS ønsker å være en bidragsyter til vårt nærmiljø og vi ønsker å ta vare på det samfunnet vi alle er en del av. I denne forbindelse så mener vi det er viktig, for oss som bedrift, å vise et engasjement ovenfor vårt lokal - samfunn. BilSenter AS bidrar på flere områder, og på flere måter, ovenfor lokale foreninger og lag. Vi mener det er viktig å støtte lokale foreninger og lag, som i svært mange tilfeller gjør en svært viktig jobb med å ta vare på mennesker. Spesielt viktig er det for oss på BilSenter AS å støtte «bredden», og de som satser på de unge i lokal- samfunnet, da det er her vi kan bidra «best mulig for flest mulig». Samtidig er det viktig for oss å kunne bidra til å skape trygghet, trivsel & glede blant de unge i vårt samfunn.Miljøpolitikk for BilSenter AS
BilSenter AS ønsker å være en sterk bidragsyter i riktig retning i forhold til den store og komplekse miljøutfordringen som vi står overfor. Vi skal være en av de ledende på miljø innen bilbransjen. Det å overholde aktuelle lovbestemte krav for å forebygge forurensning og kontinuerlig forbedring, er et minimum. Dette skal BilSenter AS arbeide med aktivt gjennom klare mål som formidles til kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Helhetssyn
 • Innta en ledende stilling når det gjelder miljøstandard
 • Sette krav og derved sikre at våre samarbeidspartnere utøver miljøhensyn
 • Gjøre tiltak mot forurensning i alle deler av driften
 • Bevisst holdning til miljøarbeid som et samfunnsansvar og en konkurransefaktor

Kontinuitet

 • Formulere og kommunisere klare mål
 • Involvere alle ansatte ved informasjon og opplæring.
 • Skape gode holdninger, personlig ansvar og engasjement

Effektivitet og beskyttelse

 • Sikre at forbruk av energi og materialer reduseres til et minimum.
 • Avfalls- og kildesortering
 • Orden og ryddighet
 • HMS bevissthet

BilSenter AS ønsker å skape et godt miljø, som skal sikre bærekraftig utvikling, og integrere miljøverntiltak i hele virksomheten. Vi ønsker å sikre kontinuitet ved stadig å søke etter bedre måter å utføre arbeidet på eller materialer som sparer miljøet, og derved bidra til å skape trygghet for kunder og medarbeidere.

Sosliale medier